Пройновци за жилищно застрояване ID1019


12 000,00 лв.

УПИ с площ 1 200 кв.м. ID1019