Стефановци за жилищно застрояване ID1018


8 500,00 лв.

УПИ с площ 796 кв.м. Подходящ за еднофамилна къща. СА1018