Радичевец за жилищно застрояване ID1011


8 500,00 лв.

УПИ с площ 534 кв.м. Намира се на ул. Иван Тончев - кв. Радичевец. ID1011