Дядо Дянко помещение ID62


1 500,00 лв.

Сградата е едноетажна. Състои се от две работни зали, офисна част, помещения за персонал, складова част, сервизни помещения. В отлично състояние. Подходяща както за складова, така и за производствена дейност. Площ 600 кв., терен - 1200 кв.м.